Agrarius (WKN: A2BPL9)


Forum: Agrarius (WKN: A2BPL9)
Bewert. Antwo. Betreff Poster Zeit
1
29 80% Plus bei Getreidepreis seit 2010 AGRARIUS AG LionKoeln 17.01.18